Produkty - BEKA

Centrálny mazací systém - jednopotrubný

Centrálny mazací systém - jednopotrubný Prerušovaným tlakom, ktorý je vyvýjaný v týchto mazacích systémoch a pomocou rozdeľovačov je tuk privádzaný k mazacím miestam v určených dávkach a množstve. Rozdielne druhy strojov si vyžadujú také časti a komponenty centrálnych mazacích systémov, ktoré je možné jednoducho prispôsobiť a upraviť. BEKA dodáva pumpy s hydraulickým, pneumatickým pohonom alebo s elektromotorom či ručne ovládané a k nim vhodné dávkovacie systémy pre všetky druhy použitia a nasadenia.

Centrálny mazací systém - jednopotrubný Mazivo
oleje a tekuté mazivá triedy NLGI 000-0

Oblasť použitia
 • pre ošetrenie mazaných miest malých a stredných strojov a zariadení
 • tvárovacie a obrábacie stroje
 • textilné a tkačske stroje

Progresívny a dvojpotrubný systém

Progresívny a dvojpotrubný systém Dvojpotrubný systém predstavuje klasické riešenie pre mazanie rozsiahlych zariadení s väčším a veľkým počtom mazaných miest. Neoddeliteľnou súčasťou moderných centrálnych mazacích systémov sú progresívne rozdeľovače, pretože môžu iba z jedného prívodu tuku obsahnuť viac mazaných miest. Nútene riadené dávkovacie piesty umožňujú jednoduchú a veľmi účinnú kontrolu funkčnosti rozdeľovačov. BEKA dodáva progresívne rozdeľovače pre všetky typy použitia a nasadenia.

Progresívny a dvojpotrubný systém Mazivo
oleje a tuk do NLGI 3.

Oblasť použitia

Progresívny systém - pre stroje a zariadenia, ktorých mazané miesta je možné ošetriť miestne - združené do skupín, napríklad:
 • raziace a dierovacie stroje
 • lisy
 • žeriavy
Dvojpotrubný systém - pre stroje a zariadenia, ktorých mazané miesta sú od seba vzdialené a vo veľkom počte, napríklad:
 • valcovacie stroje a technológie
 • stroje a zariadenie v papierňach
 • veľkostroje v povrchových baniach a kameňolomoch, v drevospracujúcich závodoch

Olejové obehové mazacie systémy + zubové čerpadlá

Olejové obehové mazacie systémy + zubové čerpadlá BEKA navrhuje a dodáva olejové obehové zariadenia od stanice pumpy cez olejové rozvádzače až po kompletný rozvodový potrubný systém. Jedným z pilierov produkcie BEKA je kompletná vlastná výroba zubových púmp (čerpadiel), ktoré môžu byť konštrukčne i tvarom prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníka.

Olejové obehové mazacie systémy + zubové čerpadlá Mazivo
olej

Oblasť použitia
Pre všetky stroje a zariadenia, ktoré vyžadujú olejové obehové mazanie (i s odvodom tepla)
 • vybavenie válcovní
 • valcovacie stroje
 • tlačové stroje
 • lisy
 • stroje v papierenskom priemysle
 

Kategórie produktov

Centrálne mazacie systémy BEKA
Hydraulické valce
Mazivá - Ekologické plastické mazivá, Ekologické oleje