Mazivá

NSF H1 Bio potravinársky olej

Ekologické mazivo ProLube® NSF H1 Bio potravinársky olej

Prolube® H1 Bio potravinársky olej je vysoko výkonný mazací prostriedok vyrobený z najkvalitnejších rastlinných olejov európskej produkcie s prímesou vyspelých aditív. Vysoko prekračuje kvalitatívne parametre a výkon konvenčných mazív. Vyhovuje kritériám NSF H1 pre náhodný styk s potravinami, cert. č. 149696. Toto mazivo spĺňa OECD 301testy biologickej odbúrateľnosti a kritéria USDA pre Biopreffered/Biobased produkty. Obsahuje vyspeléaditíva, má vynikajúce mazacie schopnosti, zvyšuje produktivitu, obmedzuje trenie a záťaž aplikácii.

Vytvára pevný film na povrchu mazaných dielov a ponúka vynikajúcu tepelnú stabilitu. Obmedzuje tvorbu olejové hmly, je bezpečný pre všetky kovy, neobsahuje chlór a má vysoký bod vzplanutia a horenia. Je bezpečný pri styku s kožou a eliminuje alergické reakcie. Náš H1 Bio potravinársky olej je prínosom pri získavaní ISO-14000.

Oblasti použitia:
Tento olej je vhodný pre mazaniereťazí, dopravníkov a podobných aplikácii. Inštitútom NSF je zaradený do kategórie H1 pre náhodný styk s potravinami.

Balenia
  • 5 l kanister
  • 20 l kanister
  • 200 l sud
Technická špecifikácia:
Bod vzplanutia +309°C
Bod tuhnutia -20°C
 

Kategórie produktov

Centrálne mazacie systémy BEKA
Hydraulické valce
Mazivá - Ekologické plastické mazivá, Ekologické oleje